WEST WIND FESTIVAL

A CONCEPT  AND NETWORK FOR

GIVING BOTH MUSICIANS AND

AUDIENCES WITHIN SINGER&

SONGWRITER / AMERICANA /

SWEDEICANA NEW EXPERIENCES,

OPPURTUNITIES AND MAXIMUM

FANTASTIC MUSIC MOMENTS!

WEST WIND FESTIVAL 

ETT KONCEPT OCH NÄTVERK FÖR

ATT GE BÅDE MUSIKER OCH

PUBLIK INOM SINGER&

SONGWRITER / AMERICANA /

SWEDEICANA NYA

ERFARENHETER, MÖJLIGHETER

OCH MAXIMALT FANTASTISKA

MUSIKALISKA ÖGONBLICK!

PLANERING INFÖR NÄSTA WEST

WIND FESTIVAL, HÖSTEN 2019,

PÅGÅR FÖR FULLT.

ARRANGÖREN TACKAR PUBLIKEN

OCH MUSIKERNA SOM GJORDE

WWF 3-4 MAJ 2019 TILL EN SÅDAN

SUCCÉ SOM DET VART!


OBS!

NEDANSTÅENDE EVENEMANG HAR REDAN INTRÄFFAT

SUCCÉ FÖR PREMIÄREN-2018 AV WEST WIND FESTIVAL!

LÄS ARTIKELN HÄR

3-4:e MAJ ÄR DET DAGS FÖR ÅRETSWEST WIND FESTIVAL PREMIERE

WAS A A HUGE SUCCESS.

TWO CROWDY AND LOVELY

MUSIC NIGHTS AT

HIJAZZ KLUBB IN UPPSALA