Om Privat Policy

Vi samlar endast in personuppgifter för att kommunicera och uppfylla våra åtaganden gentemot dig som kund och för att förbättra kvaliteten på våra webbplatser, tjVi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten och produkter.

Vårt insamlande av data kan vara aktiv eller passiv. Aktiv insamling sker när du som användare eller kund lämnar dina uppgifter till oss i samband med inloggning, köp av tjänst/produkt, e-post eller liknande. Passiv insamling sker med hjälp av cookies eller liknande.

Vi använder Google analytics och AddSearch för att analysera trafiken på hemsidan.

Det går alltid att avregistrera sig från våra nyhetsbrev eller utskick samt även begära via e-post att vi tar bort alla dina personuppgifter.

Vi värnar om våra kunders och användares integritet och följer svensk lagstiftning som syftar till att skydda dig som privatperson. Vi eftersträvar att upprätthålla en hög nivå av skydd för den personliga integriteten.

Den 25 maj 2018 började dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) att gälla i Sverige och resten av EU. Vi förtydligar därför i vår integritetspolicy hur vi hanterar dina personuppgifter:

Krypterad och säker

Vår website använder HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) som är ett protokoll för krypterad transport av data för HTTP-protokollet. Det innebär en hög säkerhet mot avlyssning och manipulation av information när du besöker hemsidan.

Formulären använder Google reCAPTCHA som skydd mot elaka bots.