Three Little Wishes. Buy Your Own Digital Album

kr21

A home studio project in EP format from 2016. Waiting for something bigger to happen. Technically implemented with an Apple iPhone, an iMac with Garage Band and some acoustic instruments. The result was above expectations, I think. Especially as there were no expectations. Just a great need to have music and release new songs from the horizon of artistic need! It turned out later that the songs were of such good quality that all three were included on the album ”Made In Tobo” which was released in 2017.

The songs:

  1. Aladdins´ Lamp (A Song of Longing)
  2. My Brother (A song about brotherhood)
  3. The Runner (A Different Story)

Ett hemstudioprojekt i EP-format från 2016. I väntan på något större som skulle hända. Tekniskt genomfört med en Apple iPhone, en iMac med Garage Band och några akustiska instrument. Resultatet vart över förväntan tycker jag. Särskilt som inga förväntningar fanns. Bara ett stort behov av att ha musikul och släppa ut nya låtar från det konstnärliga behovets horisont! Det visade sig senare att låtarna höll så god kvalitet att de alla tre kom med på albumet Made In Tobo som släpptes 2017.

Låtarna:

  1. Aladdins´ Lamp (En sång om längtan)
  2. My Brother (En sång om brödraskap)
  3. The Runner (En annorlunda historia)

Beskrivning

Three small wishes. Sometimes that’s all you want. Everything you need. To get away. Or come home. To something simple. Unpretentious. Beautifully. Nice. The music. The notes from the guitars carry the words forward. From the feeling of origin. To the end. A lot of listening pleasure is desired. / Pelle

Tre små önskningar. Ibland är det allt man vill ha. Allt som behövs. För att komma bort. Eller komma hem. Till något enkelt. Kravlöst. Vackert. Skönt. Musiken. Tonerna från gitarrerna bär orden framåt. Från ursprungskänslan. Till slutet. Mycket lyssnarnöje önskas. /Pelle

Recensioner

Det finns inga recensioner än.

Bli först med att recensera ”Three Little Wishes. Buy Your Own Digital Album”

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *